Dansen førte henne til Amerika, men ikke til lykken

foto