foto
Trøndelagsutstilling 2022 byr eksempelvis på naturelementer og menneskekropper. Foto: Pål Lersveen

Debutanter stakk av med to av prisene