Hele hennes jordiske eksistens står på spill

foto