Hun var kritisk til å bygge det nye Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Så skjedde det noe