– Jeg ser for meg 8–9 konserter på Festningen

foto