- Krig er en ekstrem situasjon som gjør noe med folk