Forskere i sjokk etter å ha analysert data fra festival i Trondheim

foto