- Det handler om den gifta høyreekstremismen er for demokratiet