- Om Trondheim skal fremstå som en musikkby i Europa, trengs denne typen rom