Norah (11) er den eneste i jentegjengen som driver med dette