- Vi har hatt som målsetting å sette Trondheim på kartet som konsertby for de store konsertene, og det har vi lyktes med. Men nå ser vi at de mindre scenene faller fra, sier Erling Moe.

Han er særlig bekymret for etterveksten av band i byen.

- Både Samfundet og Byscenen er for store for de fleste. Hvis vi ikke har noen scener mellom Moskus og Samfundet, har ikke de ferske artistene noe sted å vise seg frem på, sier politikeren.

Det blir ingen ny rockescene etter konkursen på Blæst. Stein Vanebo i Trondheim Concerts fikk fredag beskjed om at utleier går for en annen type serveringssted.

I slutten av forrige uke sendte han derfor inn et skriftlig spørsmål til ordfører Rita Ottervik (Ap) der han spør hvordan kommunen kan bidra til at små og mellomstore scener kan etableres og overleve:

En by for alle sjangere

«To av byens viktigste konsertscener har vært nødt til å gi opp. Dette rammer en viktig del av rekrutteringsgrunnlaget til nye artister, og gir også byen et fattigere konserttilbud. Ser ordføreren noen muligheter for at kommunen kan bidra til å legge grunnlaget for at små/mellomstore konsertscener kan etableres og overleve?», spør han.

Det var forrige lørdag at det ble kjent at Trondheim kommune avslår Brukbar/Blæst sin søknad om fornyet skjenkebevilling. Med en gjeld på to millioner kroner og ingen mulighet til å skjenke alkohol, hadde ikke styreleder Kristian Strand-Nustad noen annen mulighet enn å begjære oppbud. Dermed var 14 år som sentral konsertscene og utested over.

Nesten 20 år med Brukbar og 16 år med Blæst er over. Her er historien

Familien i Dronningens gate led samme skjebne i april i år. Med 2,4 millioner kroner i gjeld var det populære utestedet og konsertscenen tvunget til å gi opp etter ti års drift.

- Dette er en diskusjon vi må ta alvorlig. Trondheim skal være en musikkby for alle sjangere og alle typer artister. Tidligere hadde vi Veita som var en perfekt scene, passe intim til at også uetablerte band kunne vise seg frem.

Samspill med kommunen

Moe minner samtidig om at de mellomstore scenene også trekker internasjonale størrelser til byen, artister som kanskje ikke ville ha fylt Samfundet eller Byscenen, men som lett trekker 250 publikummere.

- Jeg så Love og Arthur Lee på Blæst. Det var en kjempekonsert, men han ville neppe ha fylt Byscenen, sier Moe.

Å drive en mellomstor rockescene krever et sterkt engasjement for musikken, mener han. Det er en type næringsvirksomhet, men blandet med god porsjon idealisme.

- Hvordan kan kommunen samspille med slike steder? Hva kan en kombinere det med? Det er jeg usikker på, men jeg ønsker at rådmannen og ordføreren tenker gjennom det og ser etter løsninger på situasjonen.

Viktig for kulturbyen

Selv mener han det går an å se for seg en løsning der kommunen bidrar økonomisk for å sikre levetiden til slike scener.

- Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger. Det må finnes en løsning i skjæringspunktet mellom rådgivning, støtteordninger, ramme- og skjenkebetingelser. Vi har klart å bli en by for store konserter, men vi kan ikke bare være det, heller. Det er en del faktum som kommunen råder over, og som politikerne må tenke over, sier Moe.

- Det må være mulig å drive små rockescener. Det er Trondheim som kulturby avhengig av.

ORDET FRITT: Skal vi bare ha pizza og heliumballonger i denne byen?

Spørsmålet til ordføreren skal etter planen besvares i bystyremøtet 27. oktober.