Det var i forbindelse med programmet «På tro og Are» at det ble sølt olje og salt øverst på sirkeltrappen ved Monolitten i Frognerparken.

– Den øverste delen av sirkeltrappen, som er en del av anlegget, er tilgriset. Det er estetisk uheldig at man søler med olje og salt på granitt. Oljen er skjemmende, og salt kan trenge ned i grunnen, og det er fare for at noen kan tråkke i det og spre det utover på selve Monolitten, sier skulpturkonservator Siri Refsum ved Vigeland-museet til VG.

Bymiljøetaten har koblet inn et firma som rydder opp i griseriet. Redaksjonssjefen for programmet – Njord Røv – sier de beklager det som har skjedd. NRK har også tilbudt seg å betale for oppryddingen.

– Vi beklager veldig, og vi har beklaget til dem som eier og driver området. De har gitt oss forsikring om at det blir like fint etter oppryddingen, sier han.

Det vil bli vurdert om skadeverket skal anmeldes til politiet.

Det var i forbindelse med programmet «På tro og Are» at det har blitt sølt med olje og salt på området ved en av Norges største kulturattraksjoner. Foto: Håvard Haugseth Jensen