- Det kan skjære seg hele veien, og hvert eneste sekund teller

foto