I mer enn to år har Kunsthall Trondheim holdt til i et lite, midlertidig lokale i Dronningensgate, og til jul stenger de dørene der for godt. Fra da av vil det handle om å forberede åpningen av kunsthallen der den faktisk skal lokaliseres.

LES OGSÅ: - Sender regningen til barn og ungdom

Nytt rom for samtidskunst

- Det skal bli en helt ny organisasjon med en kunsthall på 1000 kvadratmeter som åpner mot slutten av oktober neste år, sier Holmberg som ser frem til å komme i gang med etableringen av det som skal bli stort og moderne visningssted for samtidskunst i Trondheim.

Det er Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som eier Kunsthall Trondheim og det jobbes fortsatt mot Kulturdepartementet og Kulturrådet for å få statlige midler inn i prosjektet, ifølge styreleder Ellen Tveit Klingenberg.

- Det er gitt en økning på 5,5 millioner kroner til kunsthaller i Norge i år, og jeg er optimistisk med tanke på få en betydelig andel av disse midlene når det endelige statsbudsjettet blir vedtatt.

LES OGSÅ: Et lokalt kulturløft

Ikke museumsdrift

Kunsthallen er et supplement til de andre kunstinstitusjonene i Norge. De skal ikke ha egne samlinger, men kunne ta imot installasjoner og utstillinger på et høyt kunstnerisk nivå. De nye lokalene i den gamle brannstasjonen vil blant annet få et eget klimatisert rom som gir mulighet for å ta imot samlinger og kunst der det stilles krav til bestemt temperatur og fuktighet osv.

- En kunsthall er ikke et museum med en fast utstilling. Og vi er ikke et galleri eller en kommersiell aktør som selger kunst. Vi er en kunstnerisk virksomhet på et profesjonelt nivå, men mer fleksibelt, variert og enklere enn et tradisjonelt kunstmuseum, sier Holmberg.

Tanken er at kunsthallen skal være et sted der kunstnere fra hele verden kan jobbe, og publikum kan komme inn å se hvordan kunst blir til. Det er et dynamisk rom for kunstaktiviteter.

LES OGSÅ: Trondheim brukte minst kulturpenger av storbyene

Internasjonal agenda

- Det skal bli en rekke utstillinger her, og vi kommer til å invitere kunstnere fra andre land som kan sette Trondheim på kartet. Dette vil også gi trønderske kunstnere kontakt med en internasjonal kunstarena. Vi er allerede i gang med dette, men det skal selvsagt skje i en langt større målestokk i den nye kunsthallen.

Denne uken kom den ukrainske kunstneren Alevtina Kakhidze til Trondheim for å jobbe med et prosjekt i kunsthallens studio der også den trønderske kunstneren Karianne Stensland jobber akkurat nå.

- Jeg er i gang med å lage forskjellige kart som kommenterer den politiske situasjonen i Ukraina, og jeg skal med mitt kunstneriske språk overføre disse kartene til en hage, forteller Kakhidze som med dette verket blir en del av kunsthallens prosjekt «The school of Landscape».

- Det er viktig for lokale kunstnere å kunne vise til at man har jobbet i et internasjonalt miljø. Det er viktig å både hente internasjonale kunstnere hit, og sende lokale kunstnere ut, sier Holmberg som er opptatt av at kunsthallen på den måten vil være et springbrett for kunstnere.

LES OGSÅ: Et nasjonalt fyrtårn

Kunnskap og opplevelser

Kjersti Lerseth er rådgiver i Rådmannens fagstab på kulturområdet og har jobbet med Kunsthall Trondheim siden prosjektet startet. Hun er opptatt av å fremme kunsthallen som en kunnskapsinstitusjon.

- Vi er en kunnskapsby og har et forskningsmiljø som jobber internasjonalt. Og derfor er målet med kunsthallen at den skal fungere på samme nivå og kunne samarbeide med NTNU, sier Lerseth.

Tverrfaglig samarbeid

- Det skal ikke bli et allment kulturhus, men vi skal rendyrke vår identitet som et sted med høyt kunstfaglig nivå av samtidskunst. Utover det er alt tillatt. Og det har vi et bystyrevedtak på, supplerer Holmberg som håper folk vil føle seg velkommen, og at de vil få et langt større publikum enn de har i dag.

Pirre nysgjerrigheten

- I dag er det for det meste kunststudenter som kommer hit, men vi håper at folk flest vil bli nysgjerrige på kunsthallen. Kunsthallen er for alle.

- Alle undersøkelser vi har gjort viser at folk i midtbyen ønsker seg kulturopplevelser. Med kunsthallen kan vi tilby andre utstillinger og andre muligheter for kunstneriske uttrykk, sier Klingenberg.

foto
Trondheim Kunsthall: Den gamle brannstasjonen i søndregate er under ombygging og skal blant annet huse Trondheim Kunsthall som åpner i oktober neste år. Foto: Annemona Grann
foto
Åpner om ett år: Rådgiver i Trondheim kommune Kjertsi Lerseth, direktør for Trondheim Kunsthall, Helena Holmberg og styrelederEllen Tveit Klingenberg er nå igang med planelggingen av åpningsutstillingen for Trondheim Kunsthall i oktober 2016. Foto: Annemona Grann