- Jeg vil at vi skal være ubeskjedne. Vi må tørre å skryte litt. Og der må vi lære av bergenserne. Vi har så mye bra at vi skal være på et europeisk nivå, sier Refseth. For en drøy måned siden tok hun over jobben som Mistdirektør etter Suzette Paasche, og er godt i gang.

- Må tenkes visjonært

Med ni hovedmuseer og 23 forskjellige lokalisasjoner skorter det ikke på både spennende og krevende oppgaver fremover. Men den største av dem alle vil uansett bli

sammenslåingen av Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

til ett nytt og stort museum for kunst og design. Arealbehovet for de to museene er kartlagt og lokaliseringsdebatten er i gang. Tanken er at et nytt museum skal stå ferdig mellom 2025–2030. For Refseth er det åpenbart at det må tenkes visjonært.

foto
Planene om et nytt museum for kunst og design i Trondheim: Mistdirektør Nina Refseth mener det handler om å skape et museum som tar innholdet sitt på alvor, som viser hva vi har å være stolte av, og som samtidig tør å være et sted i kraft av seg selv.

Les Terje Eidsvågs kommentar: På tide å tenke stort og nytt om museum

Bygge en destinasjon

- Vi må ikke nå starte med begrensningene, men ta utgangspunkt i hva vi vil med et nytt museum. Vi kan selvsagt fortsette å lappe på de to byggene vi allerede har, men de er begge små, uegnet og ikke universelt tilgjengelige. De har hyppige fuktproblem. Og hvis vi skal ha ett nytt museum som skal ha to klare oppgaver, må vi tørre å være visjonære rundt hva et slikt museum skal gjøre. Jeg sier ikke at vi skal bygge Operaen, men det er en ting vi kan lære av operabygget, og det er at det ble en destinasjon dit folk drar på tur, sier Refseth.

Les også: Styret i MiST sier ja til planene om ett nytt museum for kunst og design

Håper på gode dialoger

Hun drømmer om et museum i Trondheim der folk kan komme også for turens skyld. Folk skal kunne ta en søndagstur til museet for å drikke kaffe. Hun mener det handler om å skape et museum som tar innholdet sitt på alvor, som viser hva vi har å være stolte av, og som samtidig tør å være et sted i kraft av seg selv. Gode dialoger med kommunen, fylket og staten vil være helt avgjørende fremover, ifølge direktøren, som også håper det private næringslivet vil bli en del av museumsprosjektet.

Vil holde fast i den dristige tanken

- Det har blitt satset mye på kulturbygg andre steder i landet, ikke minst i Oslo. Og det har vært en stor opprusting av Kode i Bergen. Vi har en del nasjonale oppgaver, blant annet gjennom Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, noe som gjør at vi må forvente at staten vil bli med på dette. Men da må vi holde fast ved den litt dristige tanken. Vi må tørre å tenke at dette skal bli noe flott, sier Refseth. Foreløpig er hun litt forsiktig med å si noe spesifikt om lokalisering. Men hun har noen pragmatiske tanker om arealbehovet.

Les også: - Sammenslåing av museene er den verst tenkelige løsningen

- Vi må ikke knusle det til

- For å få til det i Bispegata må vi grave ned i bakken. Å grave ned i bakken her, rett ved Nidarosdomen, der ligger det ett og annet man kan støte på. Det er fullt mulig å gjøre det, man bygger jo i Roma, og man bygger i Alexandria, men å bygge noe opp foran Nidarosdomen vil trolig være den dårligste ideen, sier hun humrende, og legger til at hun tror det blir vel så dyrt å klatte på de to byggene, som å bygge helt nytt. Vi må ikke starte med å knusle det til, er hennes budskap. Dessuten må byens befolkning inviteres til å være med å mene noe om dette.

foto
- Vi må vise folk hvor gode museene våre er, og gjøre det lettere for folk å gå dit. Vi må sammenligne oss med de beste, noe vi har all grunn til, sier Nina Refseth, direktør for Mist.

Vil få trøndere til å skryte

- Aarhus i Danmark har med kunstmuseet Aros klart å skape en destinasjon både for dem som bor i byen og for turister. Og det har de fått til ved å utvikle bygningen og innholdet i selve bygningen. Og jeg tror det er akkurat slike ambisjoner, og i den retningen vi må gå med et nytt museum her. Det er fullt mulig. Og så må vi øve oss på å få trøndere til å skryte, sier Refseth, og tilføyer at vi må tørre å drømme litt.

Hun legger ikke skjul på at museene generelt har en jobb å gjøre når det gjelder formidling. De må bli flinkere til å bygge opp et publikumstilbud som gjør det lettere å oppsøke flere museer. Og de må gjøre det enklere for publikum å orientere seg i hva som skjer ved de ulike museene.

Les også: - Det nye museet må ha restauranter og butikker

Bedre på formidling og kommunikasjon

- Vi må tenke mye sterkere på å kommunisere det innholdet vi har å by på. Og det at vi ikke har vært gode nok til å få frem dette er en utfordring. Målet når folk har vært på et av museene våre skal være at de tenker at det der har jeg ikke sett et annet sted. Du skal få noen vekkere. Og vi må lage noen menneskelige historier som er relevante for folk, sier Refseth og legger til at nettopp fordi hun kom fra utsiden av museumsmiljøet i Trøndelag, ser hun dette på en annen måte. Folk har ikke noe forhold til organisasjonen Mist, men de må få et forhold til hvert enkelt museum.

- Det er jo ikke sånn at folk sier at i dag skal jeg ta meg en tur til et Mist-museum. Og dette burde jeg kanskje ikke si, men jeg visst heller ikke hva Mist var da jeg hørte om denne jobben første gang, sier hun smilende, og fortsetter:

- Må sammenligne oss med de beste

- Vi må vise folk hvor gode museene våre er, og gjøre det lettere for folk å gå dit. Vi må sammenligne oss med de beste, noe vi har all grunn til. Vi har jo flere museer som har nasjonal status. Og vi har Hannah Ryggen med hennes verk som er etterspurt over hele verden, avslutter Refseth.