Reitan står bak nytt, stort kunst- og teaterhus i Trondheim

foto