Til neste år kommer de kanskje til Trondheim?

foto