– Vil bli en musikkfestival som blir regnet med av bransjen