Dette fant Sæmund Fiskvik i mappa si frigitt fra sikkerhetspolitiet