De mente nasjonalt museum utenfor Oslo var umulig. Ti år senere er det grundig motbevist

foto