- Vi har begynt å rope ganske høyt etter store forandringer

foto