- Om jeg skal feire med en drink? Neppe, men det blir kanskje en kopp nypete

foto