Søkte om 21 mill. i koronastøtte. Nå skal saken behandles på nytt

foto