Torsdag legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Der kan alle Forsvarets musikkorps bli foreslått lagt ned, og erstattet av et nytt stort korps i Oslo. Det vil bety slutten på korpsene i Trondheim, Bergen, Horten og Harstad.

Nettstedet Aldrimer.no har offentliggjort lekkasjer fra forsvarssjefens fagmilitære råd. Blant prioriteringene som listes opp, anbefales en total omstrukturering av Forsvarets musikk til 90 profesjonelle musikere som en fellesressurs for Forsvaret. Det betyr en slanking fra dagens 153 faste stillinger. Dette målet kan også nås gjennom å beholde korps i Oslo, Bergen og Trondheim, eventuelt med redusert bemanning og aktivitet, men legge ned korpsene i Harstad og Horten.

- Dramatisk

Tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps (LFMK), trombonist Øystein Herfindal, ønsker ikke å konkludere før han hører det faktiske forslaget. Han registrerer likevel at flere mener at det mest sannsynlige forslaget er at alle fire orkester utenfor Oslo legges ned. I så fall mister 28 heltidsansatte musikere jobben i Trondheim.

- Det får dramatiske konsekvenser både for Forsvaret og musikklivet i byen. Forsvaret får mye mindre musikk til sine arrangementer og seremonier, samtidig er våre musikere svært aktive både i det profesjonelle og det frivillige musikklivet, sier Herfindal.

LES PÅ PLUSS: Leder musikerne på scenen fra kontoret

LFMK har, i tillegg til sine oppgaver under Forsvarets seremonier og arrangementer, blant annet et omfattende samarbeid med kommune og fylkeskommune. De gjennomfører en rekke arrangementer for Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken. De samarbeider med kulturskolen og en lang rekke artister, og har faste konserter på Byscenen (der de er nest største leietaker). De har samarbeidet med blant andre Trondheim kammermusikkfestival, Cirka teater og Trondheim Symfoniorkester.

Korpset har høy aktivitet, bare mellom 20. september og 1. oktober spiller musikere fra LFMK hele 26 konserter for en bred målgruppe - noen som fullt korps og andre med kammerbesetninger.

Langtidsplan til 2020

I 2009 ble Stortingsmeldingen «Kultur å forsvare», om kulturvirksomheten i Forsvaret, vedtatt av Stortinget.

- Der står det ettertrykkelig at Forsvaret skal ha fem korps som skal drive virksomhet både for Forsvaret og det sivile samfunn. Stortingsmeldingen er en langtidsplan som gjelder til 2020, og jeg regner med politikerne fortsatt står bak denne, sier Herfindal. Han ønsker ikke å kommentere muligheten for at Forsvarets kulturelle virksomhet kan legges inn under Kulturdepartementet.

Selv om korpset skulle bli foreslått nedlagt, betyr ikke det nødvendigvis kroken på døra. Etter dagens framlegg vil det bli politiske drøftinger, før saken legges fram til politisk behandling i april. Endelig vedtak er ventet å foreligge i juni 2016.

Verken LFMKs korpssjef Marius Johansen eller forsvarssjefens stab har ønsket å kommentere saken før forslaget legges fram torsdag.

foto
- Dramatisk: Å legge ned Luftforsvarets Musikkorps vil få dramatiske konsekvenser både for Forsvaret og musikklivet i Trondheim, mener tillitsvalgt Øystein Herfindal.
foto
Høy aktivitet: Tonje Elisabeth Berg på fløyte og Stig Førde Aarskog på klarinett, en del av Luftforsvarets musikkorps' blåsekvintett, spilte for 50 tilhørere på Bakklandet menighets omsorgssenter onsdag. Dette var bare én av LFMKs 26 konserter mellom 20. september og 1. oktober. Foto: UNNI SKOGLUND