- Noen tror de bare kan komme til Verdal og drikke på gata og gjøre som de vil. Det kan de ikke, sier politioverbetjent Svein Arne Hovdal ved Trøndelag politidistrikt. Han minner folk om at vanlige lover og regler gjelder også når det er Vømmølfestival. Lovovertredelser som ordensforstyrrelser, voldsutøvelse eller drikking på offentlig sted vil blitt slått ned på. Politiet forbereder seg med dette på helgens Vømmølfestival i Verdal.

Også i Trondheims parker må du regne med å bli bøtlagt dersom du drikker der øl der.

Flest tilreisende

I fjor registrerte politiet 14 straffesaker under festivalen. Hovdal sier det stort sett var tilreisende som sto for lovbruddene.

- Vi hadde straffesaker mot folk fra Trondheim, Fosen, Namdalen og andre steder i Trøndelag. Det virker som om folk fra Verdal har fått med seg at norske lover og regler gjelder også under Vømmølfestivalen. Det er verre med de tilreisende sier han.

Politifolk fra Trondheim til Verdal

Hovdal forteller at politiet har et godt samarbeid med festivalarrangøren. I tillegg har politiet styrket bemanningen sin, blant annet med folk fra Sentrum politistasjon i Trondheim.

- Vi har øre og øyne overalt, og kommer til å sile bort folk som er beruset fra Vømmølopptoget. Det er ikke greit at folk står og drikker ved opptoget som er et familiearrangement, sier politioverbetjenten.

- Folk får holde seg til kaffe og brus under opptoget.

I tillegg varsler Hovdal ekstra UP-patruljer og trafikkontroller i området under festivalen.