Byavdelingen på Sverresborg består av mange gamle hus, det eldste fra 1750-tallet, som er samlet med et torg i midten. Her finnes forretninger, boliger og tradisjonelle bakgårder, som med relativt små grep kan tas i bruk og skape nytt liv.

For å kunne gjennomføre planene om en levende bydel har Sverresborg Trøndelag museum søkt om midler fra Norsk Kulturråd. Prosjektet skal gå over tre år, og har et årlig budsjett på i underkant av 1,5 millioner kroner.

- Tanken er å gi plass til håndverkere og kunstnere, som kan løfte gammel håndverkstradisjon og skape et marked i museet. Dette er ikke noe nytt, i seg selv. De siste årene har friluftsmuseene i hele Europa blitt mer levendegjort gjennom håndverkere som bruker de gamle husene som kulisser, sier avdelingsleder for publikumsavdelingen, Ingeborg Collin Høgseth.

LES OGSÅ: Rosenvinge-samlingen på vei til Trondheim

Vinn-vinn løsning

Museet har i sommer gjennomført et pilotprosjekt, med keramiker Edith Thomassen som leietaker i den gamle Schjølberggården, som var en håndverkergård i sentrum av Trondheim gjennom flere hundre år.

- Vi ønsket å se hvordan det fungerer. Samtidig som Thomassen produserer egen kunst, har hun også kurs og driver formidling. Begge parter får et nytt marked, kunstneren får rimeligere leie, kan utnytte vår infrastruktur og alle besøkende får demonstrert gammel håndverkstradisjon. På den måten blir museet både marked og arena, med flere opplevelser og en levende historieformidling. En vinn-vinn løsning for alle parter, sier Collin Høgseth.

Ser til Sverige og Danmark

Marked i museum er så langt en lite utprøvd modell i norsk sammenheng, men mange kjenner til Jamtli i Østersund, Skansen i Stockholm og Middelaldersenteret Falster i Nykøbing i Danmark.

- Vi ser for oss små spesialbutikker, detaljhandlerne som forsvant da kjøpesentrene kom. Og vi ønsker å løfte de gamle håndverkstradisjonene med skomakeren og skredderen, kanskje et bryggeri eller en sjokoladebutikk, og åpne for ulike varianter av kunstproduksjon, sier avdelingslederen.

Vil utvikle flere kurs

Friluftsmuseet har allerede sesongbaserte kurs, og akkurat nå kan skoleelever i barneskolen lage tradisjonell mat her.

- Vi har åpnet Café Erichsen, som representerer 150 års kaféhistorie i Trondheim. Der selger vi signaturretter, basert på gamle oppskrifter. En synergi er kurs på tradisjonell matlaging, som elever i barneskolen får tilbud om gjennom den kulturelle skolesekken. Med flere håndverkere og verksteder kan vi videreutvikle kurstilbudene.

Foreløpig finnes det to verksteder i bydelen, men tanken er å få på plass intensjonsavtaler med 12 ulike verksteder og håndverkere i løpet av tre neste årene.

- Slik kan vi ta vare på gamle håndverkstradisjoner, og bidra til at nye teknikker og produkter oppstår i møtet mellom tradisjon og innovasjon. Et av prosjektets delmål er å etablere en prosjektstilling som markedsutvikler, og få denne selvfinansiert i løpet av tre år, sier Ingeborg Collin Høgseth.

foto
Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen