I år er det 300 år siden den svensk-finske generalen Carl Gustaf Armfeldt og hans karoliner-soldater forsøkte å hærta Trondheim og Trøndelag.

Det mislyktes og tilbaketoget til Sverige endte i en voldsom tragedie. Kombinasjonen sommeruniform og bitende kulde gjorde at rundt 3000 svenske og finske soldater omkom i vinterkulda i årsskiftet 1718/19.

I august arranger initiativtager Asbjørn Furunes på Singsås «I Armfeldts fotspor», sammen med Jann Rønning i Haltdalen og Jo Vegard Hilmo i Tydal. I tillegg til å gå i soldatenes fotspor, lover Furunes kulturelle innslag hver kveld, for det meste tematikk fra hendelsene for 300 år siden.

– Vi vil prøve å levendegjøre elendigheten som utspant seg med frykt, savn og lidelser, både blant soldater og lokalbefolkningen. Det er mye fokus på svenskene som omkom, men også lokalbefolkningen led når de ble utsatt for sultne svenske soldater som kom og tok det de hadde. Dette blir en minneverdig 300-årsmarkering. Samtidig som folk får mosjon og naturopplevelser, får de en historisk innsikt i hvordan forholdene var den gangen.

Overnatting på flatseng

Marsjen starter fredag 24. august på Hovin i Gauldalen om morgenen og går opp til prestegården på Støren. Videre går marsjen til Singsås, via Haltdalen og ender opp i Tydal 31. august. I alt 134 kilometer til fots.

– Den opprinnelige planen for marsjen var at den skulle ende opp i Handöl i Sverige, der Armfeldts karolinerhær også hadde sitt endepunkt. Men da det viser seg at det er vanskelig å få til noen form for overnatting på svensk side, har vi valgt å avslutte marsjen i Tydal.

Overnattingen foregår på flatsenger på skoler, samfunnshus og klubbhus, og deltagerne må selv ha med liggeunderlag. På de lengste etappene er det muligheter for bilskyss for dem som ikke er kapable til å gå, eller at sekker og bagasje får transport.

foto

– Tapere på begge sider

Furunes har arbeidet som lærer og på slutten av 80-tallet fikk han i gang et Armfeldt-opplegg for ungdomsskoleelevene på Singsås, sammen med kollega Odd Roar Græsli. Nå blir skoleelever fra Singsås, Støren og Soknedal med på den første ti kilometer lange etappen fra Hovin til Støren prestegård.

– Hva er det som fascinerer deg mest med denne historien?

– At det kom over 5000 svensker labbende opp gjennom dalen, midt på vinteren, er i seg sjøl veldig spesielt. De norske bøndene de kom forbi, hadde mat i stabburene sine og kyr på båsen. Mange ble ranet for det de hadde. Og krig har jo uansett tapere på begge sider. 300 år er ikke så veldig lenge siden, om en ser stort på det. En må være glad for at en lever nå, og ikke da, og kan betrakte det forferdelige som skjedde på avstand, sier Furunes.

foto
Kaldt: Fra vinterens oppsetning av Karolinerspelet i Tydal. Nils Johnson spiller general Armfeldt. Med Karl XIIs død 30. november 1718, døde også stormakten Sverige. Da Armfeldt omsider fikk greie på at kongen var død, var retrett det eneste riktige. Retretten gikk fra Haltdalen, over Bukkhammaren til Tydal og videre til Handöl i Sverige. På strekningen Tydal Handöl omkom 3 000 svenske soldater.

Singsaas på Singsås

Brit Inger Granmo Aune har skrevet tre tidsbilder, tablåer som skal fremføres på ulike steder langs ruta. I Singsås stavkirke blir det gudstjeneste med tidligere Nidaros-biskop Tor Singsaas. Militærhistoriker Frode Lindgjerdet holder foredraget «Hva ville skjedd dersom karolinerne hadde inntatt Trondheim» og det blir guidet tur i Armfeldt-museet i Tydal.

Påmeldingsfristen er 1. august og Furunes vet ennå ikke hvor mange som vil være med på hele opplegget.

– Vi er litt spent på det. Det er kanskje litt uvant for folk her med slike turmarsjer. Men vi vet at det er mange som vil være med på enkeltdager, og som vil få med seg de kulturelle innslagene.

I vinter ble «Karolinerspelet i Tydal» satt opp for første gang siden 2014, med Catrine Telle som regissør.

«Nesten 300 år etter at flere tusen soldater døde av kulde og utmattelse i tydalsfjellene, kommer vi tett på lidelsene i tidvis magisk nyoppsetning av «Karolinerspelet»», skrev Adresseavisens anmelder Ole Jacob Hoel etter premieren.

I forkant av turmarsjen, 19. august, arrangeres «et historisk reenactment av norske og svenske militærhistoriske foreninger» på Kristiansten festning i Trondheim for å markere jubileet for Armfeldts felttog i Midt-Norge. Luftforsvarets musikkorps spiller og arrangementet avsluttes med fakkeltog og freds- og minnegudstjeneste i Nidarosdomen.