Kulturskolen i Trondheims nye sjef kommer fra jobben som daglig leder av Trondheim kammermusikkfestival, som han startet sammen med Sigmund Tvete Vik i 1996 – og som har vært hovedfokuset siden.

Fra en liten festivaladministrasjon kommer Snøfugl til adskillig større forhold, 160 ansatte og over 4000 elever. Men organisasjonen er minst like preget av stabilitet.

Kulturskolen i Trondheim er en forlengelse og utvidelse av den gamle Trondheim kommunale musikkskole som åpnet i 1973.

Forgjengere som ruver

Helt fra start av har Trondheim vært landsledende blant musikk – og kulturskolene, en posisjon mange knytter til det gode arbeidet til Kåre Opdal som var rektor fra starten i 1973 frem til han gikk av med pensjon i 1994. Da overtok hans nestkommanderende Vidar Hjemås, som fratrer etter 23 år som rektor nå til nyttår.

Snøfugl blir altså den tredje lederen i skolens 44 år lange historie.

- Jeg klarer nok ikke å nærme meg gjennomsnittet til mine forgjengere i antall år i jobben, jeg når uansett pensjonsalder før den tid, ler Vegar Snøfugl.

Selv vokst opp i kulturskolen

Snøfugl er godt kjent med både kulturskolen og miljøet i Olavskvartalet.

- Som seksåring i 1977 startet jeg med fiolin på musikkskolen på Breidablikk, og kan vel regne meg som første generasjon kulturskolebruker. Seks år senere begynte jeg på den såkalte lørdagsskolen inne i byen, forteller Vegar – som også har hatt i vikariater som lærer på Kulturskolen.

Vegar Snøfugl var i det første kullet som gikk på Musikkonservatoriet da det flyttet inn i Olavskvartalet i 1990, og han var blant drivkreftene da Dokkhuset ble etablert som scene. Han har også vært involvert i Fargespill, et viktig integreringsprosjekt i kulturskolen de siste årene.

En kulturskole for alle

- Jeg kjenner systemet godt, og er på mange måter også et produkt av det, sier Vegar Snøfugl. – Jeg er også helt på linje og sterkt engasjert i kulturskolens målsettinger. Jeg ønsker at kulturskolen skal nå ut til alle og være for alle, uansett sosial klasse eller opprinnelse, sier Snøfugl – som synes det er flott at det i kommunebudsjettet for 2018 er bevilget midler til ytterligere 360 nye elever.

- En fin velkomstgave til deg det?

- He, he, ja, istemmer Snøfugl, som tiltrer som rektor 1. mars 2018.

Festivalen vil klare seg utmerket

Før den tid skal han avrunde innsatsen i Trondheim kammermusikkfestival. Noe som må være spesielt. Er det med et snev av dårlig samvittighet at han forlater roret i en festival så nært forbundet med ham selv og makker Tvete Vik?

- Det er klart det blir spesielt å slutte etter så mange år. Jeg vil avgjort savne festivalen, mye mer enn den vil savne meg. De vil klare seg utmerket med en ny daglig leder, sier Snøfugl, som etter 21 år med å årlig bygge opp pakke ned, bygge opp pakke ned, gleder seg til å jobbe i en stor organisasjon med kontinuerlig drift.

Kommunen svært fornøyd

- Vi er svært godt fornøyd med at Vegar Snøfugl valgte å takke ja til jobben, og har store forhåpninger til ham. Vi har tro på at dette er en veldig god løsning for kulturskolen, sier rådgiver i rådmannens fagstab Paal Terje Wiig på vegne av kommunalsjef for skole Eva Elisabeth Belboe som er den ansvarlige for ansettelsen.

Det var 14 søkere til stillingen som ny rektor ved kulturskolen, Snøfugl var en av to søkere som var unndratt offentlighet.