Den mest skremmende festen du heldigvis slapp å bli invitert i