- Det er stor stas for oss, vi er veldig takknemlige, sier leder Marius Johansen.

På vegne av korpset tok Johansen imot prisen på ordfører Rita Otterviks (Ap) kontor onsdag formiddag.

I forsvarssjefens fagmilitære råd som ble sendt ut i oktober ble det foreslått å redusere Forsvarets korps fra fem til ett. Går forslaget gjennom betyr det at Luftforsvarets musikkorps (LFMK) i Trondheim vil bli nedlagt.

- Dette er et synlig tegn på at kommunen vil ha oss med videre. Hvis nedlegginsforslaget ikke blir vedtatt, skyldes det nettopp mye godt arbeid fra kommunens politikere, sier Johansen.

LFMK består av 28 faste musikerstillinger i byen, og ordfører Ottervik mener en nedleggelse av korpset vil være en katastrofe.

- En viktig ressurs

- Første korsvei kommer i stortingsproposisjonen som legges fram ganske snarlig. Det endelige vedtaket gjøres i siste halvdel av juni, forteller Ottervik.

I begrunnelsen for at LFMK får prisen fremhever juryen at LFMK, sammen med Trondheim Symfoniorkester, er byens eneste fulltids profesjonelle musikkensemble.

- De har vært en viktig ressurs for Trondheim og Sør-Trøndelags musikk- og kulturliv, og har fått en sterk nasjonal profil. De har en lang tradisjon for samarbeid, også med med aktører innenfor andre uttrykksformer, sier Ottervik.

Ensemblet ble etablert i Trondheim i 1818 som 5. brigades musikkorps. Med unntak av tiden under andre verdenskrig har korpset vært i kontinuerlig drift siden.

- LFMK er en viktig bidragsyter i seremonielle anledninger der forsvaret møter sivilsamfunnet. De er også et forbilde for byens mange korps, og for andre ensembler på høyt nivå. Det er vanskelig å tenke seg 17. mai i Trondheim uten dem, sier ordføreren.

- Et veldig viktig arbeid

På fritidskulturområdet deles kulturprisen ut til Pilegrimsfellesskapet St. Olav, en ideell organisasjon for foreninger som arrangerer eller støtter pilegrimsvandringer i Norge.

- Vi er imponert over frivillighetsarbeidet som gjøres mot pilegrimssatsingen i denne byen. Uten de frivillige hadde ikke tilbudet vært det samme. De gjør et veldig viktig arbeid, sier Ottervik.

Ordføreren nevner spesielt prosjektet «Crossing Borders», en organisert pilegrimsvandring fra Trondheim til Roma som pågikk fra 22. april til 14. oktober 2015. Seks europeiske pilegrimsforeninger og 400 deltakere fra 12 nasjoner samarbeidet om å føre en pilegrimsstav og en dagbok langs gamle europeiske pilegrimsveier til Roma, en distanse på rundt 3000 kilometer.

- Å bli sett og hørt på denne måten er helt fantastisk. Det er veldig morsomt å arbeide med dette, og kanskje kan prisen anspore flere til å bli med, sier styreleder Vigdis Vormdal, som sammen med Anne-Lise Galtung Risan og Gunnar Prytz Leland tok imot prisen.

Organisasjonen har i dag 450 medlemmer og feirer tiårsjubileum i slutten av januar.

Travelt halvår for LFMK

Marius Johansen sier LFMK har et travelt halvår foran seg med full produksjon så langt budsjettet rekker. Det kulminerer i en turné til Bodø i juni, før korpset skal ha en siste runde sammen med Cirka Teater under Olavsfestdagene der de igjen skal fremføre «Musica Mobile».

Prisvinnerne får en gavesjekk hver på 25 000 kroner og en miniatyr av statuen «Go'dagen» laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne.

Priskomiteen har bestått av ordfører Rita Ottervik, kommunalråd Ottar Michelsen, bystyremedlemmene Erling Moe og Stine Hosetad og konstituert kommunaldirektør Knut Kvaran.

Prisen er med unntak av 1981 delt ut hvert år siden 1977.

Kulturprisen for 2014 gikk til Rasmus Rhode og Sporveishistorisk forening.

foto
Frivilligpris: Pilegrimsfellesskapet St. Olav mottar kulturprisen innen fritidskulturområdet. - Det er fantastisk å bli sett og hørt på denne måten, sier Vigdis Vormdal, styreleder for fellesskapet. Hun tok imot prisen sammen med Anne-Lise Galtung Risan og Gunnar Prytz Leland. Foto: VEGARD EGGEN