Den planlagte stengingen av FM-nettet i 2017 reiser flere EØS-rettslige problemstillinger, konkluderer advokatfirma. I et brev til regjeringen vurderer Norsk Lokalradioforbund å ta saken videre til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Les også: FM-nettet slukkes i 2017

- Tvungen overgang

ALT Advokatfirma har på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund gått DAB-beslutningen fra regjeringen og kulturdepartementet nærmere etter i sømmene. I et brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) varsler forbundet å ta saken videre til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) – dersom departementet ikke har vurdert slukkingen opp mot EØS-reglene.

– Årsaken til at vi vurderer å ta saken inn for ESA er at en stenging av FM-båndet og tvungen overgang til DAB-teknologien innebærer et alvorlig inngrep i medlemmenes næringsfrihet og muligheten til å drive lokalradio videre. Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund.

Les også: Vilkår oppfylt for stenging av FM-nettene

Først i verden

Norge skal som første land i verden legge ned FM til fordel for DAB. Det skal først skje nasjonalt og i de store byene i 2017 og deretter skal alle øvrige lokalradioer slukkes i 2022. Sverige har nylig lagt DAB-satsingen til side og har ingen planer om å stenge FM-nettet.

Les også: Sverige dropper DAB-radio

Les også: Slik får du enkelt DAB-radio i den gamle bilen

Les også: Må ha 90 000 nye DAB-lyttere