- Spotify har jeg brukt i ti år, og de kronene betaler jeg glatt