Slutter som kunsthalldirektør: Flytter fra Bakklandet til Manhattan