- Vi har kastet inn håndkleet, det blir ikke konsert i Granåsen nå i sommer, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts (TC).

- Vi ga oss selv en siste tidsfrist 30. mars på å få ting på plass. Årsaken er at vi vet hvor mye tid og arbeid som kreves for å få til en storkonsert, i tillegg skal vi åpne en helt ny arena på E.C. Dahls nå i juni, sier Vanebo.

Etter Bruce Springsteen i 2016 og Robbie Williams i 2017, blir det derfor ingen storkonsert i Granåsen til sommeren. Vanebo forteller at utfordringen har vært situasjonen rundt sikkerhet og forutsigbarhet på arenaen.

- Vi har tre viktige punkter som er ufravikelige krav foran store konserter; det er sikkerhet, forutsigbarhet og en felles forståelse blant alle aktører på arenaen rundt de to første punktene. Uten å ha disse punktene på plass, kan vi ikke arrangere.

Resultatløse forhandlinger

I etterkant av Robbie Williams-konserten i Granåsen i august i fjor, var Trondheim Concerts (lokal arrangør) og Live Nation (nasjonal arrangør) kritiske til sikkerheten rundt Toppidrettssenteret. Toppidrettssenteret, bygget som blant annet huser tribunen brukt under konserten, ble blant annet brukt til fest for huseier Aha Eiendom og 150 av deres samarbeidspartnere og kontakter. I forkant av konserten ble det sendt ut en mail fra TC, med blant annet krav til sikkerhet. Disse ble ifølge arrangøren ikke fulgt.

Ifølge Vanebo har det siden den gang vært forhandlinger mellom kommunen som grunneier og Aha eiendom som huseier av Toppidrettssenteret, for å finne en avtale alle aktører kunne leve med.

- Vi vet det er lagt ned et stort arbeid fra flere avdelinger i Trondheim kommune for å få dette til. Men det kom altså ikke en avklaring før tidsfristen vi hadde satt oss, sier Vanebo.

Måtte si nei til artist

- Satt dere med konkrete artister på hånda som dere måtte si nei til som følge av dette?

- Ja, vi har forhandlet om en konkret artist fra august i fjor fram til 30 mars, men håper og tror at den artisten kommer til byen i løpet av de neste to årene. Ting tyder på det, sier Vanebo.

- I fjor ble det beskrevet som et sikkerhetsproblem at folk på fest i Toppidrettssenteret hang ut åpne vinduer og tok bilder. Er det dette som stikker kjeppene i hjulene også denne gangen?

- Noe lignende ville uansett ikke skjedd igjen, det er alt jeg vil si om det.

- Så hva går uenigheten ut på?

- Det kan jeg ikke gå i detalj rundt, da vi ikke har vært forhandlingspartner. Men det dreier seg blant annet om kontroll over adkomst til arena, sier Vanebo.

- Ulik tolkning av avtaler

Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune, forteller at kommunen har vært i forhandlinger med Aha eiendom om å finne gode, varige løsninger.

- Det har ikke stått på forsøk fra vår side, men vi har dessverre ikke fått på plass en avtale. Målet på sikt har vært å få en komplett konsertarena, uten uavklarte elementer, bekrefter han.

Kommunaldirektøren går heller ikke i detalj rundt konfliktpunktene.

- Det handler om ulik oppfatning av eksisterende avtaler som berører Granåsen som konsertarena, sier By Rise.

Et moment i saken framover, er at Toppidrettssenteret har ligget ute for salg siden tidligere i vinter.

- Vi er veldig tydelige på at konserter er noe vi ønsker i Granåsen. Når en ny eier etter hvert kommer på plass, blir det en ny situasjon. Vi ønsker å gå i snarlig dialog med de nye eierne for å få avklart rammene for konserter, sier By Rise.

Garanterer konsert neste år

Uansett om partene skulle bli enige allerede i morgen, er det for sent å få til Granåsen-konserter i 2018. Klarer man heller ikke å bli enige framover, hevder Stein Vanebo de har en plan B som kan sikre gjennomføring i 2019.

- Nå må vi ta en timeout fra konsertenes Champions League, men jeg kan nærmest garantere storkonserter i Granåsen i framtida, sannsynligvis allerede neste år.

- Jeg ble skuffa da jeg skjønte at det røyk, det er jo dette vi strekker oss etter hvert år. Samtidig har vi en visshet om at vi har ting på plass for 2019, så motivasjonen er god. Vi tåler å gå et år uten konsert i Granåsen når det skjer så mye annet i byen.

PS. Tross flere forsøk har det mandag ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med Aha Eiendom.

KOMMENTAR: «Granåsen funket enda bedre som konsertarena i andre forsøk»