Nå vil Museene i Sør-Trøndelag (Mist) gjennomgå alle forsikringene hos de ulike museene.

- Grunnen til at vi ikke får dekket hele beløpet, er at verdien av samlingen var lavere da vi inngikk forsikringen, sier Suzette Paasche, direktør i Mist.

I april i år skrev Adresseavisen om de omfattende muggskadene på samlingen på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum.

foto
Ettersom verdien av samlingen var lavere da forsikringen ble tegnet, får museet tilbake bare drøyt 1 million av de om lag 2,3 millioner kronene skadene vil koste, forteller Mist-direktør Suzette Paasche.

Skaden oppsto sommeren 2016 da to av avfukterne i museets magasiner sluttet å virke, samtidig som grunnvannet begynte å piple inn og fylte et av rommene med 3–4 millimeter vann.

Det førte til at 10 000 av museets gjenstander ble angrepet av muggsopp. Den økte fuktigheten ga også en oppblomstring av møll blant tekstilene i samlingen, som igjen ga mye ekstraarbeid.

foto
Så mye vann var gulvet dekket med, viste Dino Makridis, da vi besøkte museet i april. Lekkasjen er nå tettet.

Situasjonen stabil

Den gang ble skadeomfanget anslått til om lag 6 millioner kroner. Nå er summen nedjustert til cirka 2,3 millioner kroner, forteller Paasche.

- Det var et veldig tidlig anslag. Når vi vurderte skadene mer nøye, så vi at summen var mindre, sier hun.

Direktør på Sverresborg, Torunn Herje, sier situasjonen på museet er under kontroll. Lekkasjene er tettet, og det er satt inn nye avfuktere slik at temperatur og fuktighet i magasinene er på et akseptabelt nivå.

- Nå vil ikke situasjonen forverres. I mars setter vi i gang rengjøringsprosessen, det er en stor og omfattende oppgave. Vi har leid lokaler på Dora der gjenstandene skal rengjøres og oppbevares i en ren og skitten sone. Deretter må magasinene rengjøres. Dette har vært en stor ekstrabelastning for oss, sier Herje.

foto
Synlig mugg: Man kunne se muggsoppen blomstre opp under taket og på veggene på museet.

Renovert for tre år siden

Den eldste delen av magasinet på Sverresborg ble totalrenovert for bare tre år siden. Alle gjenstandene ble renset og plassert på rullebrett slik at de er enkle å flytte. Nå må alt rengjøres og konserveres på nytt. Blant dem flere store gjenstander som skap, sleder og gulvur.

En stor del av arbeidet er å få fraktet gjenstandene til Dora og tilbake, sier Herje. Noen av dem er flere hundre år gamle og nokså skjøre.

- Vi har store samlinger, så i første omgang må vi konsentrere oss om det som er mest viktig å ta vare på, sier Herje.

Paasche sier det er satt ned en arbeidsgruppe som går gjennom alle forsikringene hos de ulike museene, for å vurdere om det skal gjøres endringer. De leverte en rapport til styret i Mist på forrige styremøte.

Må betalte mellomlegget selv

- Etter brannen på Ringve så vi at vi har god forsikring på kunsten, men at stiftelsene har ulike forsikringsselskaper. I rapporten ser vi at det er behov for å gjennomgå og samle forsikringene. Det samme gjør vi på strøm, sier Paasche.

- Det kan bli en ekstra kostnad på sikt, men vi håper på visse stordriftsfordeler, sier hun.

De cirka 1,3 millioner kronene som forsikringen ikke dekker, må museet og Mist selv ta hånd om.

- Vi kommer til å leie inn folk i de tilfellene vi trenger spesialister, men stort sett kommer vi til å benytte oss av intern arbeidskraft, sier Paasche.

- Vi må ivareta våre interesser og våre ambisjoner for Trondheim som internasjonal konsertby, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts, som har sikret seg enerett på Sverresborg i fem nye år