De er overbevist om at det ikke finnes bedre beliggenhet for et nytt museum

foto