- Vi følte oss som rockestjerner. Det var hoiing, skriking og ville hyl