Det er kunstneren Ole Lislerud som har fått oppdraget med å gjøre hovedutsmykningen i det nye teknologibygget ved Kalvskinnet campus på NTNU i Trondheim. Oppdraget gikk ut på å gjenspeile virksomheten ved universitetet og forskningen som foregår der.

Matematiske formler

- Mye er basert på matematikk, derfor var det viktig å få frem matematiske formler som er selve grunnfjellet i forskningen her, sier Lislerud om kunstverket som denne uken skal monteres som et glassgulv i bygningens atrium.

Tanken bak kunstprosjektene i det nye bygget er at de skal skape refleksjoner rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling.

- Det fine med dette verket er at det symboliserer det som skjer inne i huset og innholdet i undervisningen. Det er mye realfag her som matte og kjemi. Dessuten hadde vi et ønske om at kunstverket skal kunne sees fra alle høydene i bygget, sier Kristin Juul som er prosjektleder for Statsbygg og sitter i kunstkomitèen for utsmykningen av bygget. Kunstverket har fått navnet «Chi Squared» som betyr matematisk formel og er en statistisk hypotese for å løse koder.

Les også : Dronningen åpner kunsthallen

Les også : Vil knekke trønderkoden

Rottespor og issmelting

- Jeg har skannet mitt eget hode og fylt det med matematiske formler og symboler. «Chi Squared» er formelen som kan bekrefte om noe er gangbart eller ikke. I tillegg er rottesporene fra forskningen til May-Britt og Edvard Moser lagt inn som et grid i platina, forklarer Lislerud om kunstverket der han har tatt i bruk Chi squared-ligningen som sannsynlighetsberegninger for issmeltingen i Arktis og bruken av fornybar energi.

- Jeg håper kunstverket både kan inspirere og utfordre. Klimaforskning er noe av det viktigste som skal bedrives her derfor er symbolene i verket sterkt knyttet til slik forskning, sier kunstneren.

Teknologibygget skal etter planen stå ferdig i desember i år og gi plass til over 2500 studenter innenfor ulike teknologifag. Kunstverket som er på rundt 70 kvadratmeter utgjør store deler av gulvet i et vrimleareal og samlingssted for laboratorier i etasjene rundt.

Lislerud har tidligere hatt store utsmykningsoppdrag for Oslo tinghus, Telenor, Næringslivets Hus og NATO-bygget Joint Warfare Centre i Stavanger.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
- Det fine med kunstverket «Chi Squared» er at det symboliserer det som skjer inne i huset og innholdet i undervisningen, sier Kristin Juul som er prosjektleder i Statsbygg. Foto: Morten Antonsen
foto
Et glassgulv på 70 kvadratmeter skal monteres i det nye teknologibygget på Kalvskinnet.Kristin Juul i Statsbygg har vært opptatt av at gulvet blir synlig fra alle etasjer i bygget. Foto: Morten Antonsen
foto
Kunstverket «Chi Squared» skal utgjøre et 70 kvadratmeter stort glassgulv i detnye teknologibygget ved NTNU. Foto: Ole Lislerud og Jens Andreas Huseby