Han er direktør i Trondheim Symfoniorkester TSO), som samarbeider med Nidarosdomen om å etablere det nye koret. Prosjektet vil ikke erstatte noen andre av byens kor, men kommer i tillegg.

- Vi og musikkmiljøet i Nidarosdomen har lenge snakket om behovet for et slikt kor. Det er kjempeflott at vi nå har fått til denne lokale satsingen. Den vil bety mye for musikk- og kormiljøet i regionen, sier Leinan.

Flere avklaringer gjenstår fortsatt, blant annet korets navn. TSO og Nidarosdomen skal i neste uke ha et møte med Kulturrådet der organiseringen blir nærmere avklart. Likevel regner Leinan med at publikum får høre koret allerede i løpet av dette året.

Mest til Trondheim

- Vi har bare noen svært få profesjonelle kor i Norge, så dette er en ny satsing. Vi regner med å rekruttere medlemmene ved at de prøvesynger, slik musikerne gjør for å få en plass i TSO. Sangerne vil antakelig bli engasjert for kortere eller lengre perioder. Koret skal dessuten leve sitt eget liv og holde egne konserter, i tillegg til at de skal synge med TSO og i Nidarosdomen, sier Leinan.

Stortinget bevilget ti millioner kroner til kor på høyt nivå i statsbudsjettet for 2015. Under denne tildelingen, som totalt er på fem millioner kroner, er det Trondheim som får den desidert største potten. 920 000 kroner går til Vokal Nord i Tromsø, 120 000 går til Oslo Kammerkor.

Satser på opera

Når TSO har behov for et slikt kor, har det blant annet sammenheng med orkestrets satsing på opera og med at de har overtatt ansvaret for nmusikkteater i Trondheim. Nidarosdomen har lenge ønsket seg profesjonelle sangere i tillegg til kirkens etablerte kormiljø.

- Både domkirken og vi vil fortsatt samarbeide med et stort antall amatører. Ved flere anledninger vil det bli behov for mye større kor enn det profesjonelle koret som nå skal etableres. Og vi regner med at støtten vi nå får, blir videreført de kommende årene, selv om vi må søke for hver gang, sier Roar Leinan.