- Jeg vil ha mer bloting og ritualer for å synliggjøre forskjellene enda mer mellom hedendom og kristendom, sier spelets kunstneriske leder, Hanne Tømta.

- Menneskene blir små ...

Sjefen på Nationaltheatret er på Stiklestad for andre gang som spel-regissør, og fortsetter der hun slapp i fjor.

- Allerede dagen etter fjorårets premiere tenkte jeg på hva som måtte endres til neste gang. Folk her oppe er rause med kommentarene på hva som funker eller ikke. Det er mange meninger om spelet, og det er bra, mener hun.

- Spelet handler om veldig store historiske begivenheter, og disse små menneskene som havner midt opp i noe så utrolig svært og grandiost. Derfor er det viktig å skildre disse skjebnene.

- Må skjønne hva som synges

Tømta sier hun vil fortsette der hun slapp i fjor, og utvikle det musikalske uttrykket samtidig som hun vil gjøre teksten mer tydelig.

- Det er mange som ikke skjønner deler av det som synges på scenen. Vi skal synliggjøre innholdet i spelet mye mer, og derfor har vi valgt å bruke skuespillere, og ikke operasangere, i de to viktigste sangrollene, sier Tømta.

Det er Lavrans Haga og Hanne Skille Reitan som spiller henholdsvis Tormod Kolbrunarskald og Gudrun, dattera på Sul.

- De to tilfører spelet det som skal til for å tydeliggjøre innholdet i sangene. Vi skal fullføre den teatrale inngangen til spelet, og sørge for at publikum skjønner innholdet i blant annet Grottesongen. Det er viktig, sier Hanne Tømta, som synes det er et privilegium å få «leke» med noe så stort som Stiklestad-spelet.

- Dette er norsk teaterhistorie og «alle spels mor», understreker Tømta.

Liker kraften på Stiklestad

Mari Maurstad er sjeleglad for at hun ikke levde på Olav den Helliges tid. Hun er ny på Stiklestad og skal gjøre Grima, gamlekona på gården Sul, som holder på de hedenske skikkene. Det var hun som bar ut i skogen det vanskapte barnet for å la det dø.

- Jeg oppfatter alle kvinnene i spelet som sterke på hver sin måte. .Men de må også ha vært livredde hele tiden. Jeg kan ikke skjønne annet. Her diskuteres det liksom om man skal voldta noe eller brenne ned gårder. Det er ikke snaut hva menneskene måtte tåle på den tiden, sier Maurstad, som synes det flott å få være en del av gjengen til Hanna Tømta.

Maurstad har gjort spel før, blant annet Peer Gynt på Gålå hvor hun har gestaltet både Anitra og Den grønnkledde.

- Det er en veldig kraft og dynamikk her på Stiklestad, sier Mari Maurstad.

800 000 tilskuere

Hittil har over 800 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som er blitt oppført i Nordens største og eldste friluftsteater siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen.

- Spelet er energi, pågangsmot, spenning og opplevelse. Jeg er stolt av teamet til Hanne Tømta. De er veldig gode på å lage spel. Dessuten er det fem nye skuespillere som kan se på spelet med nye blikk. Det er utvikling og det er bra, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Årets profesjonelle skuespillere er Trond Espen Seim, Trine Wiggen, Ingar Helge Gimle, Hanne Skille Reitan, Even Stormoen, Lavrans Haga, Mari Maurstad, Tore Berntzen Granås, Sondre Krogtoft Larsen og Roger Storm.

Det er preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, som står for den offisielle åpningen av årets spel på historiske Stiklestad.

foto
Hanne Tømta vil gjøre Stiklestad-spelet mørkere og få mere blod, ritualer og hedenskap inn i handlingen. Foto: Leif Arne Holme
foto
Mari Maurstad er med i «alle spels mor» for første gang. Hun skal gestalte Grima og er den som forvalter de gamle skikkene og hedenskapen i forestillingen. Foto: Leif Arne Holme