foto
Håkon Solbakk er en av to trønderske finalister. Til høyre assistent Melina Wang Brekke. Foto: Terje Svaan

Flere måneders blodslit skal snart få sin belønning

Til vanlig står de side om side i samme restaurant. Nå kjemper de om det gjeveste en kokk kan oppnå: å representere Norge i verdens viktigste kokkekonkurranse.