Slik mener Plinga det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design bør bli