Dag Solstad skrev sin nye roman med kulepenn

foto