Har jobbet i 15 år for å finne en løsning - føler seg underprioritert og neglisjert

foto