Avlyser forestilling og utsetter premiere til våren

foto