Hun telte først måneder og til slutt minutter

foto