Houen har vært byantikvar i Trondheim i 32 år, men til høsten har han valgt å bli pensjonist, 68 år gammel. Stillingen ble utlyst tidligere i vår og nå er søkerlisten klar.

To av søkerne jobber hos byantikvaren i dag, Mette Bye og Elisabeth Kars. Bye jobber som kunsthistoriker og Kars som arkitekt.

Flest kvinnelige søkere

- Det er hyggelig at det er mange kvinnelige søkere, men jeg skulle gjerne sett at mange flere hadde søkt, sier Ferhat Güven (Ap), leder for byutviklingskomiteen i Trondheim kommune. Stillingen innebærer å være en rådgiver, men det er også viktig å være en god historieforteller, ifølge Güven.

God på kommunikasjon

- For Trondheim med så mye kulturhistorie og kulturminner er det nødvendig å være god på å kommunisere den kompetansen byantikvaren sitter på. Det er essensielt at man kjenner byen og historien godt.

- Hva blir det viktigste for den nye byantikvaren å gripe tak i?

- Byantikvaren bør ha som visjon å videreutvikle byen med de behovene vi venter oss fremover. Samtidig blir det viktig å ivareta kulturminnene på en verdig måte. Byen har sine særpreg, og det må vi beholde. Det er viktig å se ting i sammenheng og bruke nye løsninger uten å forringe det bevaringsverdige, sier Güven.

Disse har søkt:

1 Roustaei, Reza (30)

2 Tøvik, Trine Helen (33)

3 Neubauer, Gudmund (29)

4 Bye, Mette (45)

5 Storøy, Astrid Elise (56)

6 Kahrs, Elisabeth (55)

7 Lie, Vegard (54)

8 Holiløkk, Silje Svinsaas (33)