foto
Sondre Justad i Trondheim, mars 2022. Foto: Kari Kristensen

- Jeg kjempet imot som en helt