- Bjørgvin Thorsteinsson forlater Olavshallen på et krevende tidspunkt

foto