– Nytt museum på Leüthenhaven dreier seg om personlig ærgjerrighet

foto